Samen naar een beter klimaat

#atmosfeermakers

Wandeling langs Kapellens schoonste voortuinen

De Atmosfeermakers van Kapellen stippelen een wandeling uit langs Kapellens schoonste voortuinen met de nodige info, tips en foto’s. Deze actie kadert in het inwonerstraject van het Burgemeestersconvenant.


Zo willen ze iedereen inspireren om hun eigen (voor)tuin op een klimaatbestendige, milieuvriendelijke en biodiverse manier in te richten. Het is de bedoeling om deze wandeling in het kader van een groter evenement rond klimaat te organiseren.