Samen naar een beter klimaat

#atmosfeermakers

Vergroenen speelterreinen

De jeugdverenigingen van Hemiksem zetten samen in op het vergroenen van hun eigen speelterreinen. Deze actie kadert in het inwonerstraject van het Burgemeestersconvenant.


Tijdens corona merkten de jeugdverenigingen van Hemiksem dat ze steeds dezelfde groene speellocaties opzochten. Door alle afstandsregels werkten ze uiteindelijk een kalender uit wanneer welke groep waar kon spelen.

Daarom zetten ze nu samen in op het vergroenen van hun eigen speelterreinen.

Samen met de groendienst van de gemeente werkten ze de plannen uit om uiteindelijk niet 1, maar zelfs 3 speelplekken aan te pakken. Leden, ouders, leiding en gemeente gaan samen aan de slag om ze uit te voeren.