Samen naar een beter klimaat

#atmosfeermakers

Terugkoppelmoment Zandhoven

Op 31 mei 2021 kregen de Atmosfeermakers feedback van het lokaal bestuur. Alle klimaatacties die de inwoners tijdens de denksessies formuleerden zijn overlopen.


Op 31 mei 2021 kregen de Atmosfeermakers feedback van het lokaal bestuur. Alle klimaatacties die de inwoners tijdens de denksessies formuleerden zijn overlopen.

  • Wat wordt zeker mee opgenomen in het klimaatactieplan?
  • Wat is moeilijk om mee op te nemen in het klimaatactieplan van de gemeente en waarom?

Er was ruimte voor dialoog.

We stemden voor een actie (ontharden en vergroenen) om in een volgende fase van het project op te starten. De doefase!