Samen naar een beter klimaat

#atmosfeermakers

Terugkoppeling en acties in Ranst

De gemeente Ranst gaf uitleg over welke acties ze opnemen in het klimaatactieplan van de gemeente. Verder kozen inwoners drie prioritaire acties waarrond ze willen werken. Eind april gaat een groepje enthousiastelingen aan de slag met de eerste actie: egelpoortjes bij inwoners promoten. Doe mee!


Terugkoppelingsmoment

In Ranst formuleerden 19 deelnemers 53 acties om de CO2-uitstoot van de gemeente Ranst te verminderen en om de gemeente klimaatbestendiger te maken.

We bezorgden de volledige lijst met acties aan het gemeentebestuur. Zo konden zij bekijken welke acties volgens hen geschikt zijn om in het klimaatactieplan op te nemen.

Tijdens het terugkoppelmoment op 16 maart 2022 ontvingen de deelnemers feedback van de gemeente. Nadien was er ruimte voor vragen en een gesprek tussen beide partijen.

Tenslotte kozen de deelnemers 3 prioritaire klimaat acties om mee van start te gaan.

  1. egelpoortjes promoten in de tuinen van inwoners;
  2. een repaircafé met 3D-printer opstarten;
  3. inwoners sensibiliseren rond (wijk)renovatie.

Actie 1: egelpoortjes in tuinen promoten

Eind april brengen we een groepje enthousiastelingen samen om de eerste actie, de egelpoortjes, op te starten. Ben jij een doener en fan van egels?

Doe mee!

Wil je deze actie graag mee uitwerken en de handen uit de mouwen steken? Neem dan zeker contact met ons op!