Samen naar een beter klimaat

#atmosfeermakers

Terugkoppelmoment Essen

Op 29 juni 2022 gaf het lokaal bestuur feedback aan de Atmosfeermakers. Ze overliepen alle klimaatacties die de inwoners tijdens de denksessies formuleerden.


  • Wat wordt zeker mee opgenomen in het klimaatactieplan?
  • Wat is moeilijk om mee op te nemen in het klimaatactieplan van de gemeente en waarom?

Er was ook ruimte om in dialoog te gaan.

We stemden voor een actie rond ontharden en vergroenen om in een volgende fase van het project op te starten.