Samen naar een beter klimaat

#atmosfeermakers

Deskundige duurzaamheid over denkavonden in Kapellen

Kapellen is de gemeente waar het participatietraject met de inwoners al het verst gevorderd is. We spraken met Merel Meersman, deskundige duurzaamheid en klimaat van de gemeente.


Kapellen koos ervoor om de inwoners mee te laten schrijven aan het klimaatactieplan. Waarom?
Merel:
“De gemeente gaat tussen nu en 2030 een reeks klimaatacties plannen en uitvoeren om de CO2-uitstoot in de gemeente met 40% te verminderen. Voeling hebben met wat burgers verwachten vind ik erg belangrijk. Hun inbreng is dan ook heel waardevol. Het heeft weinig zin om te investeren in bijvoorbeeld een auto- of fietsdeelsysteem, als inwoners dat niet als een opportuniteit zien. Als de gemeente inzet op acties die de inwoners belangrijk vinden, is de impact natuurlijk groter.

Het werkt ook andersom: inwoners weten soms niet wat er nu al gebeurt in de gemeente. De deelnemers wisten bijvoorbeeld niet dat er zonnepanelen staan op het dak van De Lux, onze polyvalente zaal. Hun advies: pak daar mee uit, door bijvoorbeeld een informatiepaneel te plaatsen.”

Hoe loopt het participatietraject?

Merel: “De start van het traject was spannend! We hadden geen idee wie zou komen, óf er wel mensen zouden opdagen. We werken niet met inschrijvingen, dat werkt drempelverhogend. En we hadden geen startevenement georganiseerd wegens corona.

We organiseren zes sessies rond drie thema’s: groenblauwe netwerken, lokale hernieuwbare stroom en lokale en circulaire consumptie. Op de eerste sessie van een thema geven de inwoners ideeën, op de tweede sessie kiezen ze prioriteiten. Liesbet en Anaïs van Avansa komen altijd met goede methodieken af om de ideeën van de inwoners te verzamelen en te verwerken.

We deden al 5 sessies, waaraan in totaal 30 inwoners deelnamen. Sommigen komen één keer, anderen meerdere keren. Op de eerste klimaatsessie over groenblauwe netwerken, kwamen maar liefst 17 gemotiveerde mensen af. Op de sessie over lokale groene stroom, een moeilijker thema, waren er 6 deelnemers, maar wel supergemotiveerd en goed voorbereid. De deelnemers zijn divers naar leeftijd, gender en opleidingsniveau. Een grootmoeder voor het klimaat, een professor, een huisvrouw, mensen die al geëngageerd zijn of waren bij Fietsersbond, Velt, Greenpeace, iemand uit de gemeenteraad, …”

denkavond Kapellen

Wat is jouw rol in het participatietraject?

Merel: “Als duurzaamheidsambtenaar volg ik het klimaatactieplan van de gemeente op. Ik ben zelf ook aanwezig bij de klimaatsessies. Heel plezant en interessant. Er komen veel goede ideeën en het geeft me voeling met wat er leeft bij de Kapellenaren. Mijn rol is niet om mee input te geven. Wel geef ik aan als de gemeente rond een bepaald idee al aan de slag is, of wanneer er een idee wordt geopperd dat buiten de bevoegdheid van de gemeente valt.”

Wat gebeurt er met de input van de inwoners?

Merel: “Ik stuur de themaverslagen naar het gemeentebestuur zodat ze op de hoogte zijn. In december kiezen de inwoners over de drie thema’s heen de acties die zij het belangrijkst en meest impactvol vinden, en waar ze verder mee aan de slag willen. Daarna volgt opnieuw een terugkoppeling naar het Gemeentebestuur, waarbij ze de acties aanduiden waar zij het meest potentieel in zien. Het Gemeentebestuur bespreekt dit in januari met de groep. De uiteindelijke acties worden dus in samenspraak gekozen.

Ik hoop dat het participatietraject mensen moed geeft. Belangrijk, want klimaatverandering kan je ook moedeloos maken. Iedereen heeft zijn verantwoordelijkheid. De gemeente, jijzelf, je buren. Samen kunnen we werken aan acties die impact hebben. Na de opstelling van het klimaatactieplan, gaan gemeentebestuur en inwoners samen nog één actie uitwerken, Avansa begeleidt mee de aanzet ervan. Dan wordt het heel concreet.”

Zie je nog een rol weggelegd voor de “Atmosfeermakers” na het participatietraject?

Merel: “Hierover ligt nog niets vast. Het zou tof zijn mochten ze het klimaatactieplan mee willen opvolgen. Elk jaar komt er sowieso een rapportage van de CO2-cijfers. Het is sowieso een toffe groep, die zich ongelooflijk inwerkt in de thema’s. Het zijn echte Kapellenaren die veel weten over de gemeente.”

Waar zie je Kapellen in 2030 staan?

Merel: “Ik ben een optimist: een gezonde, CO2-neutrale en nog groenere gemeente waar mensen graag leven.”