Samen naar een beter klimaat

#atmosfeermakers

Sessies klimaatactieplan Zandhoven

Als inwoner van Zandhoven kan je meewerken aan het klimaatactieplan van de gemeente. We werken acties uit rond de thema’s ‘omgaan met groen en water’ en ‘klimaatneutrale en -bestendige wijken’. Doe jij mee? 4 sessies in april en mei 2022.


Groenblauwe netwerken

Op dinsdag 19 en 26 april komen we samen om na te denken over hoe we in de gemeente kunnen omgaan met groen en water. Tijdens de eerste bijeenkomst verzamelen we zoveel mogelijk ideeën op maat van de gemeente Zandhoven. Om daarna, tijdens de tweede bijeenkomst, te komen tot een aantal concrete acties.

Klimaatbestendige wijken

Op woensdag 4 mei en dinsdag 10 mei gaan we op dezelfde manier aan de slag. We gaan nadenken over hoe we de gemeente Zandhoven een fijne plek om te wonen kunnen maken dat klimaatneutraal en klimaatbestendig is. We nemen de ruimtelijke ordening onder de loep en formuleren acties om gebouwen energieneutraler te maken.

Praktisch

Telkens van 19.30 tot 21.30 uur.
Locatie: Raadzaal van de gemeente

Schrijf je in

Denk je graag mee na? Contacteer Stien of Yolein en vermeld aan welk thema je graag deelneemt.