Samen naar een beter klimaat

#atmosfeermakers

Participatiewijzer. Samen naar een beter klimaat

Deze publicatie is het resultaat van 12 trajecten met inwoners in 12 gemeenten. We willen jou graag inspireren om zelf met burgers aan de slag te gaan.


  • 12 gemeenten betrekken hun inwoners bij hun klimaatactieplan.
  • 406 inwoners denken mee tijdens 116 sessies
  • 16 acties zijn in uitvoering door de inwoners

 

Lees hoe het proces verlopen is

De verkenning, de werving van deelnemers, de sessies, … We geven tips en handvatten. Voor ons waren het stuk voor stuk boeiende trajecten. Hopelijk vind je er inspiratie in.

 

Organisaties, burgers, beleidsmakers, ambtenaren, …

Ga zelf participatief aan de slag! Met thema’s die ertoe doen, of het nu klimaatsverandering of een ander thema is.

 

De publicatie

Vanuit ecologische overwegingen verspreiden we deze publicatie uitsluitend digitaal. Gelieve bedachtzaam om te gaan met (selectief) printen.

Download de Participatiewijzer (pdf, 13 Mb)

cover Participatiewijzer