Samen naar een beter klimaat

#atmosfeermakers

Openbare ruimte in Essen ontharden en vergroenen

Atmosfeermakers in Essen deden een aanzet een stuk openbare ruimte in Essen te ontharden en te vergroenen. Deze actie kadert in het inwonerstraject van het Burgemeestersconvenant.


Deze actie wil de inwoners inspireren om zelf te gaan ontharden in de eigen tuin. De gemeente wil hiermee ook het aanbod rond groepsaankopen bekend maken.