Samen naar een beter klimaat

#atmosfeermakers

Natuurlijk Boechout boost de lokale biodiversiteit

Afnemende biodiversiteit is, naast de klimaatcrisis, een van de grote problemen van onze tijd. Een groep inwoners maakte op vraag van de gemeente een actieplan om de biodiversiteit in Boechout te verhogen en sensibiliseert de inwoners.


Een groep geëngageerde inwoners ging in 2020 aan de slag.  Natuurlijk Boechout is geboren. Gedurende 1 jaar begeleidde Avansa regio Antwerpen de inwonersgroep. We schreven een visie en missie en werkten een actieplan uit. We brainstormden over concrete acties voor meer biodiversiteit, met aandacht ook voor het betrekken van zoveel mogelijk inwoners. Zo konden inwoners doorgeven welke plek in de gemeente zij groener willen zien. Daarna deed de groep samen met de gemeente beplantingsacties op de geselecteerde plekken.

 

Na de uitvoering van de acties keerde de groep terug naar de essentie. Ze herbepaalden hun missie en visie om gefocust aan een nieuw werkjaar te beginnen. Als zelfstandige groep blijven ze inspireren en sensibiliseren rond biodiversiteit.

 

Volg Natuurlijk Boechout op hun Facebookpagina.