Samen naar een beter klimaat

#atmosfeermakers

Klimaatvriendelijke tuinen

De gemeente Kapellen wil samen met Tuinrangers en lokale vrijwilligers inwoners overtuigen om hun tuin klimaatvriendelijker in te richten. Deze actie vloeit voort vanuit het inwonerstraject van het Burgemeestersconvenant.


Het eerste thema van Atmosfeermakers Kapellen ging over groenblauwe netwerken. Vanuit de inwoners kwam onmiddellijk het antwoord dat er nog veel mogelijkheden bij de privétuinen van de Kapellenaars liggen.

De gemeente startte een project op in samenwerking met Tuinrangers om via lokale vrijwilligers de tuinen in de gemeente klimaatvriendelijker in te richten: meer focus op waterinfiltratie, de zoektocht naar de ideale boom vinden voor de tuin en zorgen voor meer biodiversiteit in de eigen groene oase.