Samen naar een beter klimaat

#atmosfeermakers

Klimaatplan Zandhoven

Inwoners van Zandhoven konden meeschrijven aan het gemeentelijk klimaatplan. Dit participatietraject kaderde in het Burgemeestersconvenant. De gemeente engageert zich om 40% minder CO2-uitstoot te realiseren tegen 2030.


De inwoners brainstordmen, wisselden ideeën uit en stelden klimaatacties voor over volgende thema’s:

  • Groenblauwe netwerken van open ruimte tot kern
  • Klimaatneutrale en -bestendige woonwijken

De gemeente nam (een deel van) de voorgestelde acties op in het gemeentelijk klimaatplan.

Deze Atmosfeermakers in Zandhoven zetten hun schouders onder één actie:

 

 

Overzicht van het traject met de inwoners

 

Tik op de afbeelding om te vergroten

schema Inwonerstraject Zandhoven