Samen naar een beter klimaat

#atmosfeermakers

Klimaatplan Rumst

Inwoners van Rumst konden meeschrijven aan het gemeentelijk klimaatplan. Dit participatietraject kaderde in het Burgemeestersconvenant. De gemeente engageert zich om 40% minder CO2-uitstoot te realiseren tegen 2030.


Tijdens de denksessies konden de inwoners brainstormen en klimaatacties voorstellen. Deze sessies hadden als thema:

  • Lokale en circulaire consumptie
  • Groenblauwe netwerken van open ruimte tot kern
  • Lokale hernieuwbare stroom
  • Klimaatvriendelijke mobiliteit

De gemeente nam (een deel van) de voorgestelde acties op in het gemeentelijk klimaatplan.

Deze Atmosfeermakers werkten één klimaatactie verder uit:

 

 

Overzicht van het traject met de inwoners

 

Tik op de afbeelding om te vergroten

schema Inwonerstraject Rumst