Samen naar een beter klimaat

#atmosfeermakers

Klimaatplan Ranst

Inwoners van Ranst konden meeschrijven aan het gemeentelijk klimaatplan. Dit participatietraject kaderde in het Burgemeestersconvenant. De gemeente engageert zich om 40% minder CO2-uitstoot te realiseren tegen 2030.


De inwoners brainstormden en konden klimaatacties voorstellen. Deze sessies hadden als thema:

  • Lokale en circulaire consumptie
  • Groenblauwe netwerken van open ruimte tot kern
  • Klimaatneutrale en -bestendige woonwijken
  • Klimaatvriendelijke mobiliteit

De gemeente nam (een deel van) de voorgestelde acties op in het gemeentelijk klimaatplan.

Tijdens de doesessies werkten de inwoners een gekozen klimaatactie verder uit en gingen ze over tot de uitvoering ervan.

 

 

Overzicht van het traject met de inwoners

 

Tik op de afbeelding om te vergroten

schema Inwonerstraject Ranst