Samen naar een beter klimaat

#atmosfeermakers

Klimaatplan Kapellen

Inwoners van Kapellen konden meeschrijven aan het gemeentelijk klimaatplan. Dit participatietraject kaderde in het Burgemeestersconvenant. De gemeente engageert zich om 40% minder CO2-uitstoot te realiseren tegen 2030.


De inwoners brainstormden, wisselden ideeën uit en stelden klimaatacties voor. Deze sessies hadden als thema:

  • Lokale en circulaire consumptie
  • Groenblauwe netwerken van open ruimte tot kern
  • Lokale hernieuwbare stroom

De gemeente nam (een deel van) de voorgestelde acties op in het gemeentelijk klimaatplan.

Deze Atmosfeermakers in Kapellen vlogen er flink in door deze acties alvast te realiseren:

 

 

Overzicht van het traject met de inwoners

 

Tik op de afbeelding om te vergroten

schema Inwonerstraject Kapellen