Samen naar een beter klimaat

#atmosfeermakers

Klimaatplan Hemiksem

Inwoners van Hemiksem konden meeschrijven aan het gemeentelijk klimaatplan. Dit participatietraject kaderde in het Burgemeestersconvenant. De gemeente engageert zich om 40% minder CO2-uitstoot te realiseren tegen 2030.


In Hemiksem engageerden inwoners zich op vraag van de gemeente om na te denken over klimaatacties. Een aantal van die acties werden opgenomen in het gemeentelijk klimaatplan. De inwoners konden brainstormen en klimaatacties voorstellen over deze thema’s:

  • groenblauwe netwerken van open ruimte tot kern
  • klimaatneutrale en -bestendige woonwijken
  • lokale hernieuwbare stroom
  • klimaatvriendelijke mobiliteit

De gemeente nam (een deel van) de voorgestelde acties op in het gemeentelijk klimaatplan.

De jeugdgroep werkte alvast één actie concreet uit:

 

Overzicht van het traject met de inwoners

 

Tik op de afbeelding om te vergroten

schema Inwonerstraject Hemiksem