Samen naar een beter klimaat

#atmosfeermakers

Klimaatcafé Ranst

Op 21 juni 2022 nodigden we alle verenigingen van Ranst uit voor een klimaatcafé. Een boeiende avond!


We deden een klimaatquiz en organiseerden gesprekstafels. Zo konden verenigingen elkaar leren kennen en ideeën uitwisselen over hoe zij bijvoorbeeld omgaan met duurzame mobiliteit of een duurzaam aankoopbeleid.

Het was een boeiende avond!