Archieven: Gemeente

Zandhoven

Zandhoven gemeentehuis Zandhoven

De gemeente Zandhoven ondertekende het nieuwe Burgemeestersconvenant: ze engageert zich voor 40% minder CO2-uitstoot tegen 2030. Als inwoner kon je meedenken over klimaatacties voor het klimaatactieplan tijdens een traject begeleid door Avansa in het voorjaar 2022. De inwoners werkten ook alvast één actie uit: de ontharding van een pleintje.

Boom

Boom brug in Boom

Werken aan het klimaat van morgen, start vandaag. De gemeente Boom ondertekende het burgemeestersconvenant 2030. We gaan de uitdaging aan om tegen 2030 de CO2-uitstoot met 40% te verminderen. Inwoners van Boom schreven mee aan het klimaatactieplan van de gemeente. In het voorjaar van 2022 dachten ze klimaatacties uit over de thema’s lokale en circulaire […]

Essen

Essen essen

Essen tekent voor een beter klimaat De gemeente Essen ondertekende het nieuwe Burgemeestersconvenant: het engageert zich voor 40% minder CO2-uitstoot tegen 2030. Inwoners konden mee nadenken over acties rond de thema’s groenblauwe netwerken en klimaatbestendige wijken. De denksessies vonden plaats in het voorjaar 2022. Samen komen we tot een gezonde, verbonden en klimaatvriendelijke gemeente.

Rumst

Rumst fietsbrug in Rumst

Rumst ondertekende  het Burgemeestersconvenant 2030. Samen gaan we de uitdaging aan om tegen 2030, de CO2-uitstoot met 40% te verminderen.  Als inwoner kon je meeschijven aan het klimaatactieplan. In het voorjaar 2022 kon je meedenken over de thema’s ‘mobiliteit’ en ‘duurzaam wonen”, onder begeleiding van Avansa. De inwoners werkten alvast 1 actie concreet uit: een […]

Schelle

Schelle kerktoren Schelle

Klimaatverandering is niet meer weg te denken. Het is een globaal probleem waar we ons als individu dikwijls machteloos tegenover voelen. En toch: ook als burger kan je wel degelijk iets doen. Je hoeft ook niet meteen je hele levensstijl omgooien, alle beetjes helpen! De gemeente Schelle ondertekende het nieuwe Burgemeestersconvenant: het engageert zich voor […]

Mortsel

Mortsel

Mortsel ondertekende het Burgemeestersconvenant. Ze verbindt zich ertoe om de lokale CO2-uitstoot met 40% te reduceren tegen 2030 en zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering. Mortsel deed ook beroep op de stem en medewerking van inwoners. Als inwoner kon je mee acties uitwerken die de stad opneemt in haar klimaatplan. Dat kon […]

Ranst

Ranst

Ranst ondertekende  het Burgemeestersconvenant 2030. Samen gaan we de uitdaging aan om tegen 2030, de CO2-uitstoot met 40% te verminderen. Inwoners konden mee acties uitdenken rond de thema’s lokale consumptie, omgaan met groen en water, renovaties en mobiliteit. De thematische groepssessies onder begeleiding van Avansa vonden plaats van oktober 2021 tot februari 2022. 19 deelnemers […]

Schilde

Schilde kaart Schilde

De klimaatkwestie laat niemand onbewogen. De gemeente Schilde ondertekende het burgemeestersconvenant en gaat de uitdaging aan om tegen 2030 de CO2-uitstoot met 40% te verminderen. De inwoners konden meeschrijven aan het klimaatactieplan. Tijdens het voorjaar 2022 konden inwoners meedenken over klimaatacties rond de thema’s ‘een groener Schilde’ en ‘duurzame mobiliteit’, onder begeleiding van Avansa. En in […]

Brasschaat

Brasschaat pop-upbos

Klimaatverandering in al zijn vormen is vandaag niet meer weg te slaan uit onze media. Het lijkt een ver van je bed show, waar je niets tegen kan doen. En toch: ook als burger kan je je steentje bijdragen. En nee, daarvoor hoef je niet meteen je hele levensstijl om te gooien: alle beetjes helpen! […]

Kapellen

Kapellen

Kapellen ondertekende op 21 september 2020 het burgemeestersconvenant 2030. Samen gaan we de uitdaging aan om tegen 2030, de CO2-uitstoot met 40% te verminderen.  De inwoners konden meedenken over klimaatacties in het najaar 2021 over de thema’s ‘omgaan met groen en water’, ‘lokale, hernieuwbare stroom’ en ‘lokale, circulaire consumptie’. In de loop van 2022 werkten […]