Samen naar een beter klimaat

#atmosfeermakers

Fietstocht langs gevaarlijke verkeerspunten

De Atmosfeermakers van Rumst stippelden samen met de gemeente een “gevaarlijke verkeerspunten fietstocht” uit. Ze hebben die ook meteen zelf gefietst. Deze actie kadert in het inwonerstraject van het Burgemeestersconvenant.


Zo kon de gemeente input verzamelen over enkele gevaarlijke verkeerspunten in de gemeente. Ook voorbeeldpunten kwamen aan bod, waaruit geleerd kan worden voor de toekomst.

Verder werd het meldpunt van de gemeente nog extra in de kijker gezet. De gemeente roept op om mankementen aan de fietsinfrastructuur te melden via het meldpunt.