Samen naar een beter klimaat

#atmosfeermakers

Denk mee in Essen!

Als inwoner van Essen kan je meewerken aan het klimaatactieplan van de gemeente. We werken acties uit rond de thema’s omgaan met groen en water en klimaatneutrale en -bestendige wijken. Er zijn 4 sessies in maart en april 2022. Doe jij mee?


Groen en water

Op 24 en 31 maart komen we samen om na te denken over hoe we in de gemeente kunnen omgaan met groen en water. Tijdens de eerste bijeenkomst verzamelen we zoveel mogelijk ideeën op maat van de gemeente. Om daarna, tijdens de tweede bijeenkomst, te komen tot een aantal concrete acties.

Klimaatneutrale en -bestendige wijken

Op 21 en 28 april gaan we op dezelfde manier aan de slag om na te denken over hoe we de gemeente Essen een fijne plek om te wonen kunnen maken. We nemen de ruimtelijke ordening onder de loep en formuleren acties om gebouwen energieneutraler te maken.

Praktisch

  • Telkens op donderdagavond van 19.30 tot 21.30 uur
  • Locatie: Oude pastorij Essen (rekening houdend met de geldende coronamaatregelen)

Schrijf je in
Contacteer Stien of Tania en vermeld aan welk thema je graag deelneemt.