Avansa

Fietstocht langs gevaarlijke verkeerspunten

Fietstocht langs gevaarlijke verkeerspunten

Zo kon de gemeente input verzamelen over enkele gevaarlijke verkeerspunten in de gemeente. Ook voorbeeldpunten kwamen aan bod, waaruit geleerd kan worden voor de toekomst. Verder werd het meldpunt van de gemeente nog extra in de kijker gezet. De gemeente roept op om mankementen aan de fietsinfrastructuur te melden via het meldpunt.

Tuinstraten

Tuinstraten Rozen aan de gevel

De Atmosfeermakers willen buren motiveren geveltuintjes en regentonnen te (laten) installeren, bloemen te planten en wijkfeesten te organiseren met een plant en een pint! Verder gaan ze de communicatie van de Stad Mortsel rond het aanbod van IGEAN voor geveltuinen, regentonnen, … mee verspreiden naar alle inwoners. Aan de stad Mortsel geven ze tips en […]

Klimaatvriendelijke tuinen

Klimaatvriendelijke tuinen bloemen en vlinders in de tuin

Het eerste thema van Atmosfeermakers Kapellen ging over groenblauwe netwerken. Vanuit de inwoners kwam onmiddellijk het antwoord dat er nog veel mogelijkheden bij de privétuinen van de Kapellenaars liggen. De gemeente startte een project op in samenwerking met Tuinrangers om via lokale vrijwilligers de tuinen in de gemeente klimaatvriendelijker in te richten: meer focus op […]

Egelvriendelijke tuinen promoten

Egelvriendelijke tuinen promoten egel in de tuin

De Atmosfeermakers in Ranst promoten egelvriendelijke tuinen. Egels houden van open tuinen, composthopen, inheemse planten, ruige hoekjes in de tuin, … Deze zaken zijn niet enkel goed voor egels, maar ook voor de biodiversiteit én het klimaat. De Atmosfeermakers zien de actie als een ‘kapstokactie’ waar vele andere acties aan vastgemaakt kunnen worden om tuinen […]

Fietsbieb in Kapellen

Fietsbieb in Kapellen kinderfietsen

Tijdens de sessies over circulaire economie binnen het Atmosfeermakerstraject in Kapellen, kwam ook het delen van kinderfietsen aan bod. De gemeente was daarna helemaal overtuigd van het nut en de slaagkans van zo een deelinitiatief en startte ondertussen in samenwerking met Beweging.net een afdeling fietsbieb op. Meer info: www.kapellen.be/fietsbieb  

Herbruikbare brood- en fruitzak

Herbruikbare brood- en fruitzak brood met herbruikbare broodzak

De Kapelse Atmosfeermakers zijn wegwerpzakjes en –potjes beu, maar merkten op dat ze niet overal welkom zijn met hun eigen verpakkingsmateriaal. Daarom bedachten ze volgende actie: handelaars met een sticker op het raam verwelkomen herbruikbare potjes en zakjes, en geven er nog een cadeautje bovenop: een herbruikbaar brood- en/of fruitzakje met het nieuwe logo van […]

Vergroenen speelterreinen

Vergroenen speelterreinen jeugdgroep Hemiksem

Tijdens corona merkten de jeugdverenigingen van Hemiksem dat ze steeds dezelfde groene speellocaties opzochten. Door alle afstandsregels werkten ze uiteindelijk een kalender uit wanneer welke groep waar kon spelen. Daarom zetten ze nu samen in op het vergroenen van hun eigen speelterreinen. Samen met de groendienst van de gemeente werkten ze de plannen uit om […]