Avansa

Netwerkmoment, 26 oktober 2022

Netwerkmoment, 26 oktober 2022 Op het nerwerkmoment

We kregen veel positieve reacties. “Fijn om voorbeelden van andere gemeenten te zien.” “Je doet interessante ideeën op en goede tips! Zeer interessante avond.” Onze reporter nodigde een aantal mensen uit tot een gesprek in een knus hoekje. Hoe kijken zij terug op Atmosfeermakers? Beluister de stemmencollage (vanaf 22 november) Bekijk de sfeerfoto’s hieronder.   […]

Participatiewijzer. Samen naar een beter klimaat

Participatiewijzer. Samen naar een beter klimaat cover participatiewijzer

12 gemeenten betrekken hun inwoners bij hun klimaatactieplan. 406 inwoners denken mee tijdens 116 sessies 16 acties zijn in uitvoering door de inwoners   Lees hoe het proces verlopen is De verkenning, de werving van deelnemers, de sessies, … We geven tips en handvatten. Voor ons waren het stuk voor stuk boeiende trajecten. Hopelijk vind […]

Van denken naar doen in Rumst

Van denken naar doen in Rumst fietsers

De fietstocht voert langs een aantal gevaarlijke én een aantal veilige verkeerspunten. Die laatsten als voorbeeld voor de toekomst. De Atmosfeermakers kozen ervoor om een duurzaamheidscafé op wielen uit te werken. Om duurzame mobiliteit te stimuleren is een goede fietsinfrastructuur een belangrijk aspect. Vandaar de fietsroute. Hou het veilig 🙂

Tent-Event Zandhoven

Tent-Event Zandhoven buurtbewoners aan het tentje

De buurtbewoners kregen de kans om ook hun inspiratie toe te voegen aan de plannen. Nu de plannen er liggen kunnen we uitkijken naar een groen en klimaatrobuust resultaat. In 2023 start de ontharding. Voor Avansa was dit de laatste activiteit van een mooi traject met de Atmosfeermakers in Zandhoven. We wensen de Atmosfeermakers en […]

Terugkoppelmoment Zandhoven

Terugkoppelmoment Zandhoven

Op 31 mei 2021 kregen de Atmosfeermakers feedback van het lokaal bestuur. Alle klimaatacties die de inwoners tijdens de denksessies formuleerden zijn overlopen. Wat wordt zeker mee opgenomen in het klimaatactieplan? Wat is moeilijk om mee op te nemen in het klimaatactieplan van de gemeente en waarom? Er was ruimte voor dialoog. We stemden voor […]

Atmosfeermakers in Brasschaat: waken over water

Atmosfeermakers in Brasschaat: waken over water 4 Atmosfeermakers in Brasschaat

In samenwerking met de gemeente en Avansa regio Antwerpen rollen ze een campagne uit die de inwoners bewust wil maken van het belang van goed waterbeheer. We vroegen naar de ervaringen van inwoners Claudie, Johan, Christine en Luc die de campagne mee uitdachten. Wat was jouw motivatie om atmosfeermaker te worden? Claudie: “Elke kans die je […]

Netwerkmoment Atmosfeermakers, 26 oktober

Netwerkmoment Atmosfeermakers, 26 oktober uitnodiging netwerkmoment Atmosfeermakers

Je kan je helaas niet meer inschrijven.   Programma 17u30 – Onthaal met een lekkere veganistische hap 18u30 – Verwelkoming door: Jan De Haes, Gedeputeerde provincie Antwerpen Marleen Van Dam, Expert klimaat & energie bij IGEAN 18u45 – Atmosfeermakers: Globaal overzicht en conclusies door Avansa regio Antwerpen 19u20 – Inspiratiesessies ronde 1 20u20 – Inspiratiesessies ronde 2 Zie: De […]

Terugkoppeling en actie: meer bomen in Boom!

Terugkoppeling en actie: meer bomen in Boom! mensen rond de tafel

Terugkoppelingsmoment In Boom formuleerden 12 deelnemers in totaal 23 favoriete ideeën en 8 concrete acties om de CO2-uitstoot van de gemeente Boom te verminderen en om de gemeente klimaatbestendiger te maken. We bezorgden de volledige lijst met acties aan het gemeentebestuur. Zo konden zij bekijken welke acties volgens hen geschikt zijn om in het klimaatactieplan op te […]