Avansa

Klimaatsessies Rumst

Klimaatsessies Rumst

Bedrijfsfietsen in plaats van bedrijfswagens, gedeelde tuinen, publieke moestuinen, een uitleendienst voor fietsen, … De inwoners van Rumst hebben veel goede ideeën om de CO2-uitstoot in de gemeente tegen te gaan. Dat werd duidelijk op het duurzaamheidscafé op 23 maart. Jouw bijdrage is belangrijk! Je kan ideeën bijdragen en opdoen rond 2 thema’s: duurzame mobiliteit […]

Terugkoppeling en acties in Ranst

Terugkoppeling en acties in Ranst acitekaartjes op een tafel

Terugkoppelingsmoment In Ranst formuleerden 19 deelnemers 53 acties om de CO2-uitstoot van de gemeente Ranst te verminderen en om de gemeente klimaatbestendiger te maken. We bezorgden de volledige lijst met acties aan het gemeentebestuur. Zo konden zij bekijken welke acties volgens hen geschikt zijn om in het klimaatactieplan op te nemen. Tijdens het terugkoppelmoment op […]

Sessies klimaatactieplan Zandhoven

Sessies klimaatactieplan Zandhoven brainstormen met postits

Groenblauwe netwerken Op dinsdag 19 en 26 april komen we samen om na te denken over hoe we in de gemeente kunnen omgaan met groen en water. Tijdens de eerste bijeenkomst verzamelen we zoveel mogelijk ideeën op maat van de gemeente Zandhoven. Om daarna, tijdens de tweede bijeenkomst, te komen tot een aantal concrete acties. […]

Denk mee in Essen!

Denk mee in Essen! mensen rond de tafel met koffie

Groen en water Op 24 en 31 maart komen we samen om na te denken over hoe we in de gemeente kunnen omgaan met groen en water. Tijdens de eerste bijeenkomst verzamelen we zoveel mogelijk ideeën op maat van de gemeente. Om daarna, tijdens de tweede bijeenkomst, te komen tot een aantal concrete acties. Klimaatneutrale […]

Groepssessies Boom

Groepssessies Boom

Werken aan het klimaat van morgen, start vandaag. De gemeente Boom ondertekende het burgemeestersconvenant 2030. We gaan de uitdaging aan om tegen 2030 de CO2-uitstoot met 40% te verminderen. En daarvoor hebben we jouw hulp nodig! Als inwoner van Boom kan je meeschrijven aan het klimaatactieplan van de gemeente. We nodigen je uit om mee […]

Duurzaamheidscafé in Rumst

Duurzaamheidscafé in Rumst mensen aan tafel op het duurzaamheidscafé

Op het café, uiteraard met lokaal biertje en een versnapering, lichtten IGEAN en de milieuambtenaar Fried Happaerts het lokaal klimaatplan van Rumst toe. Daarna was het de beurt aan Avansa om het participatietraject rond de thema’s mobiliteit en duurzaam wonen te introduceren. De kennis van de aanwezigen werd op de proef gesteld met een kleine […]

Terugkoppelmoment Boechout 

Terugkoppelmoment Boechout  conferentie

Als inwoner van Boechout kon je meeschrijven aan het gemeentelijk klimaatplan. Tijdens de groepsbijeenkomsten brainstormden we en dachten we acties uit over een nog groener Boechout, lokaal en minder consumeren, meer gerenoveerde woningen en klimaatvriendelijke mobiliteit. Deze input van de bewoners van Boechout is essentieel om samen de uitdaging aan te gaan om de CO2-uitstoot met […]

Online denkavond Hemiksem: 27 januari

Online denkavond Hemiksem: 27 januari zoom sessie

We geven een inleiding op het thema, daarna kan iedereen ideeën inbrengen. In een tweede sessie (datum nog vast te leggen) formuleren we mogelijke acties voor het klimaatactieplan van de gemeente. 27 januari 2022 vanaf 19.30 uur  (duur: ongeveer 2,5 uur)   Online sessie Wegens corona gaat deze sessie online door. Je kan deelnemen via […]