Maand: augustus 2022

Terugkoppeling en actie: meer bomen in Boom!

Terugkoppeling en actie: meer bomen in Boom! mensen rond de tafel

Terugkoppelingsmoment In Boom formuleerden 12 deelnemers in totaal 23 favoriete ideeën en 8 concrete acties om de CO2-uitstoot van de gemeente Boom te verminderen en om de gemeente klimaatbestendiger te maken. We bezorgden de volledige lijst met acties aan het gemeentebestuur. Zo konden zij bekijken welke acties volgens hen geschikt zijn om in het klimaatactieplan op te […]